Jobb i Sverige

Uppsala universitet söker en forskare i datorlingvistik i ett år inom ett VR-projekt om universell dependensparsning. Se annons på svenska här.

Midlertidig jobb

Vi mottok følgende annonse:

Productive Playhouse, a production company in Los Angeles, is currently undertaking projects for various languages and is seeking linguists who are native speakers of the target languages for a language study. We are seeking candidates who can commit 20-40 hours per week. All work is online and can be done from anywhere.

The work can be done online with some flexibility. If you are qualified and interested, please send a brief introductory email and a CV to info-linguist@productiveplayhouse.com<mailto:info-linguist@productiveplayhouse.com>, and please specify your availability (hours/week) and when you could start.

New permanent position in Linguistics

The Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies invites applications for a permanent position as Associate Professor in Linguistics. The deadline for application is September 15, 2020.

Rettslingvistikk

Visste du at rettslingvistikk eksisterer? Det er også kjent som forensisk lingvistikk. Les en artikkel om brevanalyse.

LingPhil seminarer og forskerkurs i 2020

I år har LingPhil (Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology) et tettpakket program av seminarer og forskerkurs. Men flere evenementer er avlyst.

Kontroversielle ord

[AVLYST PGA. SYKDOM!]

Forskargruppe i nordisk språk inviterer til seminar:
30. jan, kl. 13:30-15:00
HF-bygget, rom 435

«den raude rase» og «negerfolk»: Om kontroversielle ord og nemningar i standardordbøkene

Innleggshaldarar: Gunn Inger Lyse og Terje Svardal

Priser til språkforskere ved UiB

To språkforskere ved UiB mottok utmerkelser 12. desember 2020. Vadim Kimmelman (førsteamanuensis i lingvistikk) fikk prisen for unge forskere ifm. sin forskning på tegnspråk. Ingunn Lunde (professor i russisk) fikk status som fremragende underviser.