Scarrie Lexical Database (Norwegian)

Leksikalsk database

Innenfor SCARRIE-prosjektet ble det konstruert en leksikalsk database for norsk. Materialet i denne databasen er for tiden den mest omfattende ressursen med informasjon om subnormer/stiler innenfor bokmål. Materialet inneholder også noen rettelser i forhold til Bokmålsordboken og NorKompLeks. Materialet er likevel ikke fullstendig manuelt kontrollert.

Databasen ble laget med medvirkning fra:

 • Paul Meurer, HIT (databasedesign og webgrensesnitt, programmering i COMMON LISP)
 • Victoria Rosén, HIT/Seksjon for lingvistiske fag (definisjon av koder og normer)
 • Karit Elise Valen, HIT (koding av ordformer)
 • Koenraad de Smedt, HIT/Seksjon for lingvistiske fag (faglig ledelse)
 • Torbjørn Nordgård, NTNU (underleverandør: material fra NorKompLeks)

Vi takker også Jon Erik Hagen, Helge Sandøy og Helge Dyvik for lingvistiske insikter og godt råd ifm. variasjon i bokmål.

Prosjektet har fått støtte fra EU. Den norske delen har blitt utført ved Universitetet i Bergen. Materialet eies av partnerne i SCARRIE-prosjektet. Materialet er rettighetsbelagt og kan ikke brukes til kommersielle formål uten nærmere avtale. All bruk av dette materialet i forskning og formidling skal klart oppgi at materialet kommer fra SCARRIE-prosjektet ved UiB.

Databasen inneholder bøyningsformer av bokmålsord (unntatt genitiv og avledninger). For hver bøyningsform er det oppgitt følgende seks kolonner med informasjon (se et lite utdrag med eksempler):

 1. ordform
 2. frekvens (ikke lagt inn for tiden)
 3. ordtype mht. norm/stil (se nedenfor)
 4. kategori og trekk for sammensetningsanalyse
 5. evt. erstatning
 6. kategori og trekk for setningsanalyse

Ordtype består av en bokstavkode og evt. tallkoder for norm/stil:

 • N = normalt ord, erstattes ikke under noen normer/stiler.
 • C = skal erstattes under oppgitte normer/stiler.
 1. Nøytralt bokmål
 2. Konservativt bokmål
 3. Radikalt bokmål
 4. Læreboknormalen
 5. ‘Anything goes’

C12 betyr for eksempel “erstatt i nøytralt og konservativt bokmål”.