Er vi fokusert eller fokuserte?

Helge Dyvik (UiB) vil gi et seminar om følgende tema: Er vi fokusert eller fokuserte? Partisippenes indre kamp i bokmål.

Tid: Fredag 22. mars 2019 kl. 13:15
Sted: HF-bygget, rom 217

På nynorsk lærer vi at det heter Korleis var dei plasserte?; To demonstrantar er drepne; Bilane var skjulte bak trea, mens det på bokmål heter Hvordan var de plassert?; To demonstranter er drept; Bilene var skjult bak trærne. Den forenklede regelen er at perfektum partisipp som predikativ eller hovedverb etter være og enkelte andre verb samsvarsbøyes med subjektet i nynorsk, men ikke i bokmål. Det er likevel lett å finne unntak i tekster på begge målformer. I nynorsk (som ikke er hovedtema for dette innlegget) er samsvarsbøyningen i stor grad offisielt valgfri. For bokmål er det vanlig å si at når partisippet har etablert seg som et adjektiv, kan det samsvarsbøyes også der, som andre adjektiver (eks.: Pattedyr er mer avanserte enn vi har trodd). Spørsmålet er da når det er rimelig å si at partisippet er å betrakte som et adjektiv. I hvilken grad kan konsistente kriterier for dette abstraheres fra faktisk språkbruk i tekstene?

I dette innlegget vil jeg se nærmere på dette spørsmålet med utgangspunkt i materiale fra trebanken NorGramBank, der det kan søkes etter eksempler i utførlig syntaktisk analysert bokmålstekst på ca. 60 mill. ord. Vi skal også se på hvordan de relevante konstruksjonene analyseres i den grammatikken som er brukt i den automatiske analysen av tekstene (NorGram). NorGramBank forvaltes gjennom INESS, en del av CLARINO.

Leave a Reply