Priser til språkforskere ved UiB

To språkforskere ved UiB mottok utmerkelser 12. desember 2020. Vadim Kimmelman (førsteamanuensis i lingvistikk) fikk prisen for unge forskere ifm. sin forskning på tegnspråk. Ingunn Lunde (professor i russisk) fikk status som fremragende underviser.

Leave a Reply