Jobb i Sverige

Uppsala universitet söker en forskare i datorlingvistik i ett år inom ett VR-projekt om universell dependensparsning. Se annons på svenska här.

Leave a Reply